Muzyka i uwielbienie

God has ordained the unique, vibrant structure of the church community so that we may mature spiritually, love each other completely, and serve Him passionately within it.

Credo

Credo
Credo, czyli wyznanie wiary, pomaga zrozumieć czym jest chrześcijaństwo. Apostołowie, a potem ojcowie Kościoła, pozostawili je kolejnym pokoleniom chrześcijan, wskazując kierunek, w jakim powinna rozwijać się ich wiara. Szanując historię chrześcijaństwa, dzielimy się z Wami utworem Credo w wykonaniu młodzieży z Kościoła "Nowe Życie" w Polkowicach.